Φωτογραφική εγκυκλοπαίδεια πουλιών

Για να δείτε φωτογραφίες της ράτσας, που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε την ονομασία της.
Οι ράτσες αναφέρονται στην Ελληνική, στην Αγγλική και στην Λατινική γλώσσα. 
Οι τυχόν μεταλάξεις της κάθε ράτσας, παρουσιάζονται στην καρτέλα που θα επιλέξετε. 

Για την ράτσα που ενδιαφέρομαι γνωρίζω την :
Για τις φωτογραφίες θα ήθελα να ευχαριστήσω τους:

Th.Wendt, AZ-Germanias, A.Beck, Th.Ratjen, F.Schulter, Claude Ruchet, Jonathan Hoy