΄Ανν Μ. Κάστρο
Σχολή πουλιών
Εκπαίδευση «Κλίκερ»για παπαγάλους, ψιττακούς και άλλα πουλιά.