ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. σχετικά με το εμπόριο των Άγριων Ειδών και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τις διατάξεις της CITES

Στο παράρτημα Ι  περιέχεται η  λίστα με τα υπό εξαφάνιση ζώα και φυτά, των οποίων το παράνομο διεθνές εμπόριο απαγορεύεται. Οι λόγοι για τους οποίους προστατεύονται αυτά τα είδη είναι (α) είτε γιατί έχουν απομείνει πολύ λίγα από το κάθε είδος, είτε (β) λόγω της μεγάλης ποσότητας των εμπορευόμενων ειδών.

Στη λίστα αυτή συμπαριλαμβάνονται σήμερα 700 είδη ζώων και φυτών. Και παρότι δεν έχει καταπολεμηθεί πλήρως το παράνομο εμπόριο, έχουν βοηθήσει να σωθούν είδη, όπως ο Τίγρης της Βεγγάλης ή ο Αφρικανικός Ελέφαντας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ  στη λίστα αυτή εισήχθησαν τα πουλιά  RED SISKIN (Carduelis cucullata).

Για το εμπόριο των παραπάνω ειδών απαιτείται.

1.    Μπλέ βεβαίωση  CITES

2.    Βεβαίωση προέλευσης

3.    Ειδική άδεια από το κράτος μέλος της ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες από.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

Χαλκοκονδύλη  31, 10164 Αθήνα  Τηλ.  210- 2120

Δείτε τις λίστες ΕΔΩ  (  Carduelis cucullata σελ. 19)