Πίνακες χρωματικών μεταλλάξεων στα gloster και όχι μόνο.

Ουσιαστικά η γενετική των gloster δεν έχει κάποια διαφορά ή ιδιαιτερότητα από τις άλλες ράτσες. Όποιος θελήσει να εισάγει νέες χρωματικές μεταλλάξεις, μπορεί να το κάνει ακολουθώντας την γενετική  που εφαρμόζεται στα καναρίνια  χρώματος.

 Πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό και κατανοητό ότι στην εκτροφή καναρινιών «τύπου» μας ενδιαφέρει, κυρίως, το περίγραμμα του πουλιού κι έπειτα το χρώμα του. Στα gloster είναι γνωστό ότι το πράσινο είναι το χρώμα καταλύτης για την επίτευξη σωστού περιγράμματος. Παρ όλα αυτά, με την σωστή χρήση, ανοιχτόχρωμων πουλιών  βοηθάμε  και στην σωστή  διαχείριση του πτερώματος των πουλιών μας και στην χρωματική τους εμφάνιση.

Tips

Μετάλλαξη θεωρείται κάθε χρώμα πέραν του πράσινου, το αρχέγονο χρώμα του καναρινιού.

Φορέας θεωρείται ένα πουλί που μεταφέρει κάποια μετάλλαξη.

 Ένας φορέας μπορεί να μεταφέρει  μια μετάλλαξη είτε φανερά, όπου βλέπουμε την χρωματική μετάλλαξη στο πτέρωμα του, είτε κρυφά μέσω των γονιδίων του.

Παρακάτω θα βρείτε πίνακες με όλα τα πιθανά ζευγαρώματα που θα συναντήσετε σ αυτήν την ράτσα (και όχι μόνο) και τις μεταλλάξεις τους.

ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΩΜΑ (VARIEGATED)
1.πράσινο Χ ποικιλόχρωμο =
100% πράσινα / φορείς ποικιλόχρωμου.
2.πράσινο Χ πράσινο / φορέας ποικιλόχρωμου =
25% πράσινα
50% πράσινα / φορείς ποικιλόχρωμου.
25% ποικιλόχρωμα
3.πράσινο / φορέας ποικιλόχρωμου Χ ποικιλόχρωμο =
50% πράσινα / φορείς ποικιλόχρωμου
50% ποικιλόχρωμα.
4.ποικιλόχρωμο Χ ποικιλόχρωμο =
100% ποικιλόχρωμα.
Η μετάλλαξη αυτή είναι υπολειπόμενη.
Στο παραπάνω ζευγάρωμα δεν έχει σημασία ποιος από τους δυο γονείς είναι φορέας της μετάλλαξης. Και οι δυο γονείς μπορούν να την μεταβιβάσουν στους απόγονους.

ΚΑΝΕΛΙ (CINNAMON)
Όπου normal, θεωρούμε ένα πουλί πράσινο η ποικιλόχρωμο. Δηλαδή μη μεταλλαγμένο ή τουλάχιστον πιο κοντινό στα αρχέγονα χρώματα.
1. normal αρσενικό Χ κανελί θηλυκό =
50% normal αρσενικά / φορείς κανελί
50% normal θηλυκά
2.Αρσενικό normal / φορέας κανελί Χ normal θηλυκό =
25% normal αρσενικά
25% normal αρσενικά / φορείς κανελί
25% normal θηλυκά
25% κανελί θηλυκά
3.Αρσενικό normal / φορέας κανελί Χ κανελί θηλυκό =
25% κανελι αρσενικά
25% normal αρσενικά / φορείς κανελί
25% κανελί θηλυκά
25% normal θηλυκά
4.Κανελί αρσενικό Χ normal θηλυκό =
50% normal αρσενικά / φορείς κανελί
50% κανελί θηλυκά
5.Κανελί αρσενικό Χ κανελί θηλυκό =
100% κανελί αρσενικά και θηλυκά.
Tips
Η παραπάνω μετάλλαξη είναι φυλοσύνδετη.
Τα θηλυκά μπορούν να το μεταβιβάσουν μόνο στους αρσενικούς απογόνους ενώ τ αρσενικά στους απογόνους και των δυο φύλλων.
Τα θηλυκά πουλιά δεν είναι ποτέ κρυφοί φορείς αυτής της μετάλλαξης.

ΛΕΥΚΟ (WHITE)
Η μετάλλαξη του λευκού θεωρείται «κυρίαρχη» όπως και του λοφίου και έχει τους ίδιους νόμους κληρονομικότητας. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι μόνο ένας από τους δυο γονείς πρέπει να έχει την μετάλλαξη για να αποφύγουμε προβλήματα. Έτσι στην ουσία το μόνο ζευγάρωμα που μας ενδιαφέρει από τον παρακάτω πίνακα είναι μόνο το πρώτο. Τα αλλά δυο αναφέρονται για θεωρητική ενημέρωση.
Όπου normal, θεωρούμε ένα πουλί πράσινο η ποικιλόχρωμο. Δηλαδή μη μεταλλαγμένο ή τουλάχιστον πιο κοντινό στα αρχέγονα χρώματα.
1.normal X λευκό (μ.π.) =
50% normal
50% λευκά (μ.π.)
2.λευκό (μ.π.) Χ λευκό (μ.π.) = 25% normal
25% λευκό (δ.π.)
50% normal
3. λευκό (δ.π.) Χ normal =
100% λευκά (μ.π.)
μ.π. = μονού παράγοντα δηλαδή ο ένας γονιός λευκός
δ.π. = διπλού παράγοντα δηλαδή και οι δυο γονείς λευκοί. Αυτοί οι νεοσσοί δεν επιβιώνουν γι αυτό οι περιπτώσεις 2 & 3 αποφεύγονται.
ΜΠΛΕ (BLUE)
Κατ αρχήν να σημειώσουμε ότι το μπλε είναι ένα λευκό πουλί «χρωματισμένο» και υπάγεται στους ίδιους κανόνες γενετικής των λευκών. Δηλαδή αποφεύγουμε το ζευγάρωμα δυο τέτοιων πουλιών μεταξύ τους.
1.αρσενικό μπλε Χ θηλυκό normal =
μπλε & πράσινα
2.αρσενικό normal Χ θηλυκό μπλε =
μπλε & πράσινα
3.αρσενικό μπλε Χ θηλυκό κανελί =
αρσενικά μπλε / φορείς κανέλας
θηλυκά μπλεθηλυκά πράσινα.
4.αρσενικό κανελί Χ θηλυκό μπλε =
αρσενικά μπλε φορείς κανέλας
αρσενικά πράσινα φορείς κανέλας
θηλυκά fawn
θηλυκά κανελί.
5.αρσενικό μπλε Χ θηλυκό κανελί =
αρσενικά μπλε / φορείς κανέλας
αρσενικά πράσινα / φορείς κανέλας
αρσενικά fawn
αρσενικά κανέλας
θηλυκά μπλε
θηλυκά πράσινα
θηλυκά fawn
θηλυκά κανελί
6.αρσενικό μπλε / φορέας κανέλας Χ θηλυκό πράσινο =
αρσενικά μπλε
αρσενικά μπλε / φορέας κανέλας
αρσενικά πράσινα
αρσενικά πράσινα / φορείς κανέλας
θηλυκά μπλε
θηλυκά πράσινα
θηλυκά κανελί
Tips
 Fawn ονομάζεται το πουλί που είναι από κανελί (ανεξαρτήτου ποσοστού) με λευκό υπόστρωμα. Η ονομασία συναντάτε μόνο στα gloster.
Όπου normal, θεωρούμε ένα πουλί πράσινο η ποικιλόχρωμο. Δηλαδή μη μεταλλαγμένο ή τουλάχιστον πιο κοντινό στα αρχέγονα χρώματα.
……………………………………………………………………………………………..
Συνδυασμοί μεταλλάξεων.
1.λευκό αρσενικό Χ κανελί θηλυκό =
25% αρσενικά λευκά / φορείς κανέλας
25% αρσενικά Normal / φορείς κανέλας
25% θηλυκά λευκά
25% θηλυκά Normal
2.Κανελί αρσενικό Χ λευκό θηλυκό
25% αρσενικά λευκά / φορείς κανέλας
25% αρσενικά Normal /φορείς κανέλας
25% θηλυκά κανελί
25% Fawn
3.κανελί αρσενικό XFawnθηλυκό =
25% κανελί αρσενικά
25% Fawnαρσενικά
25% κανελί θηλυκά
25% Fawn θηλυκά
4.αρσενικό λευκό / φορέας κανέλας Χ κανελί θηλυκό =
25 % αρσενικά /φορείς κανέλας
25% αρσενικά κανελί
25% αρσενικά λευκά /φορείς κανέλας
25% Fawn
25% Normal θηλυκά
25% κανελί θηλυκά
25% λευκά θηλυκά
25% Fawn θηλυκά
5. αρσενικό Normal /φορέας κανέλας Χ Fawn θηλυκό =
25% Normal/ φορείς κανέλας αρσενικά
25% κανελί αρσενικά
25% αρσενικά λευκά / φορείς κανέλας
25% αρσενικά Fawn
25% Νορμάλ θηλυκά
25% κανελί θηλυκά
25% λευκά θηλυκά
25% Fawnθηλυκά
6. αρσενικό Normal / φορέας κανέλας Χ λευκό θηλυκό =
125% Normalαρσενικά
25% Normal / φορείς κανέλας αρσενικά
25% λευκά / φορείς κανέλας αρσενικά
25% λευκά αρσενικά
25% Normalθηλυκά
25% λευκά θηλυκά
25% κανελί θηλυκά
25% Fawnθηλυκά
7. αρσενικό FawnXκανελί θηλυκό =
25% αρσενικά κανελί
25% αρσενικά Fawn
25% θηλυκά κανελί
25% θηλυκά Fawn
8.Fawn αρσενικόΧ Normal θηλυκό =
25% αρσενικά Normal / φορείς κανέλας
25% αρσενικά λευκά / φορείς κανέλας
25% θηλυκά κανελί
25% Θηλυκά Fawn
Φυσικά αν υπολογίσουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα gloster μας να έχουν ωραίο τύπο και καλή ποιότητα πτερώματος τότε θα δούμε ότι κάποια από τα προαναφερθέντα ζευγαρώματα μας είναι αδιάφορα.
Αυτά είναι τα ζευγαρώματα όπου και οι δυο γονείς είναι μεταλλαγμένοι. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες οι απόγονοι να ξεφύγουν από τα πρότυπα της ράτσας.
Μια ασφαλής και εύκολη λύση για όσους θέλουν να παράγουν ανοιχτόχρωμα gloster είναι να επιδιώκουν ζευγαρώματα που τουλάχιστον ο ένας γονιός να μην είναι μεταλλαγμένος. Μ αυτόν τον τρόπο μπορούν να εμφανιστούν και απόγονοι ανοιχτόχρωμοι αλλά με καλή ποιότητα πτερώματος και τύπο.
Ένας γενικός κανόνας με σχετικά μεγάλο ποσοστό επιτυχίας ανάμεσα σε τύπο / χρώμα είναι η χρήση του πράσινου σε κάθε ζευγάρωμα. Ανάλογα με το ποσοστό που συμμετέχει τόσο (θεωρητικά) θα είναι και το ανοιχτόχρωμο ή σκουρόχρωμο ποσοστό στους απογόνους. Όμως η χρήση του αρχέγονου πράσινου θα κρατήσει σε καλά επίπεδα την ποιότητα του πτερώματος καθώς και την «στρογγυλάδα» του πουλιού.
Κώστας Ρωσόπουλος